• Truesouth Facebook
  • Truesouth Instagram
  • Truesouth Twitter
  • Truesouth Youtube

ข่าวสารและบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์     ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคนไทยทั้งประเทศ ชูเดินเท้ากว่า 1,200 กิโลเมตรจากขอบทวีปแอนตาร์กติกาสู่ใจกลางขั้วโลกใต้ แรงบันดาลใจจากผู้ก่อตั้งโครงการ “คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” จุดประกายเฟ้นหานักผจญภัยที่มีความฝันให้กลายเป็นความจริง

สมัครรับข่าวสารกับ ทรูเซาท์

สำเร็จ! ขอบคุณที่เป็นสมาชิกกับเรา

ช่วยสนับสนุนด้วยการแชร์ให้กับเพื่อนของคุณ!